Блог

Най-ранното балканско кино като единен културен и художествен феномен

Книгата на Ана Гъргич Early Cinema, Modernity and Visual Culture. The Imaginary of the Balkans (Amsterdam University Press, 2022)  е първи опит да се представи ранното кино на Балканите в цялото му многообразие и сложност – не като паралелно съществуване на отделни национални прото кинематографии, а като единен феномен, резултат на поредица от исторически, социални, културни и художествени фактори.

Авторката доказва аргументирано, че даже и да е западно изобретение, предразположеността към киноизразяване и кинопреживяване  присъства дълбоко в художествените традиции и културата на Балканите. Тя не е склонна да приеме застъпваното и от местни киноисторици прекомерно акцентиране върху  изостаналостта, дефицитите, примитивността на местното кино – ранно, но и по-късно. Гъргич оспорва подобна изследователска редукция, която пренебрегва реалните кинематографски факти за сметка на идеални конструкции, продукт на привнесени традиции и проекции на различна социо-културна ситуация.

На трето място тази книга разрушава един стереотип по отношение на региона: че поради острите национални противоречия, драматичното минало и неравномерно развитие на балканските народи, е невъзможно тяхната културна и визуална история да се реконструира като нещо цялостно, основаващо се на единни модели и принципи. Доразвивайки концепцията на Дина Йорданова за балканското кино, отнасяйки я към неговите извори, тя потвърждава възгледа, че Балканите за по-скоро културна категория, а не географско понятие.

Възможността да се обоснове съществуването на единен културен образ и модел за възприемането и установяването на киното на Балканите е аргументирано в книгата от онзи мултиезиков, мултиетнически, мултирелигиозен бленд, който определя мирното съвместно съществуване на балканските народи преди поредицата войни, започнали с началото на второто десетилетие на ХХ век.

Справедливо е да се отбележи, че проникновените заключения и анализи на Ана Гъргич биха били невъзможни без проучванията и публикациите на десетки изследователи, архивисти и киноисторици от всички балкански страни, натрупани в най-голям обем през последните 3-4 десетилетия. Стъпвайки на техните усилия и открития, авторката разгръща своята оригинална концепция и създава една жива и богата панорама на ранното кино на Балканите, за чиято значимост филмовата история доскоро едва ли е подозирала.  

Early Cinema, Modernity and Visual Culture. The Imaginary of the Balkans

Ana Grgić. Amsterdam University Press, 2022. Pp.278 (Volume 3 in the series Eastern European screen cultures)

https://www.aup.nl/en/book/9789048543885/early-cinema-modernity-and-visual-culture

В рубриката Библиотека е публикуван откъс от книгата.

Александър Донев

Александър Донев

Завършва НАТФИЗ (тогава ВИТИЗ) през 1988. Работил е като редактор в списание „Кино“, управител на издателство „Народна култура, мениджър на киносалони, разпространител и продуцент. Има многобройни публикации като кинокритик от 1984 до днес. Доцент в Института за изследване на изкуствата при БАН и преподавател в НАТФИЗ. Автор на книгите „Помощ от публиката“ (2018), „Независимите в киното“ (2019) и „Картографиране на филмовата неопитоменост“ (2021).