Events

Филмът на Васил Гендов „Бай Ганьо“ на 100 години.

Писателят Чичо Стоян (Стоян М. Попов) в ролята на Бай Ганьо . Българска национална филмотека

На 7 декември от 18.30 в кино „Одеон“ в рамките на проект на Института за изследване на изкуството при БАН, подкрепен от фонд „Научни изследвания“ към МОН,  ще бъде показан на петия по ред игрален филм на Васил Гендов „Бай Ганю“ (1922). За първи път той ще бъде представен с оригиналните си междукадрови надписи към запазеното в Българска национална филмотека версия. Откриването на оригиналния плакат, внимателното изследване на съхранения филмов материал и неговото съпоставяне с наличните междукадрови надписи и съхранения монтажен лист разкриха, че дълго считаното за фрагмент филмово копие (около 24 минути) всъщност представлява почти пълна версия на кинопроизведението. По този начин то се оказва най-дългият филм на Васил Гендов, съхранен до днес.

Изследователският екип на проекта „Кинокултура, изкуство и националните образи в България“ който включва  д. н. Петър Кърджилов, професор д-р Йоана Спасова, доцент д-р Андроника Мартонова, д-р Росен Спасов (Българска национална филмотека), Боян Ценев (Българска национална филмотека, докторант в НАТФИЗ) и доцент д-р Александър Донев), ще представи преди прожекцията на филма новооткрити и малко известни факти, свързани със създаването на филма и неговия културен и исторически контекст. 

Филмът ще бъде съпроводен с музика на живо в изпълнение на Мартин Любенов (акордеон).