FILM CULTURE, ARTS AND NATIONAL IMAGES. BULGARIA 1920-1940

The Formation of the Social Significance of Film Culture between the Two World Wars.

An scientific project of researchers from the Institute of Art Research at the Bulgarian Academy of Sciences and from the Bulgarian National Film Archive, supported by the Bulgarian National Science Fund at the Ministry of Education and Science (Contract № KP-06-N60/6 of 16.11.2021)

FILM CULTURE, ARTS AND NATIONAL IMAGES. BULGARIA 1920-1940

The Formation of the Social Significance of Film Culture between the Two World Wars.

An scientific project of researchers from the Institute of Art Research at the Bulgarian Academy of Sciences and from the Bulgarian National Film Archive, supported by the Bulgarian National Science Fund at the Ministry of Education and Science (Contract № KP-06-N60/6 of 16.11.2021)

blog

 • all
 • Uncategorized
 • film and society
 • Film and Audience
 • FILM INDUSTRY
 • FILM AND OTHER ARTS
all
 • all
 • Uncategorized
 • film and society
 • Film and Audience
 • FILM INDUSTRY
 • FILM AND OTHER ARTS
Uncategorized

Най-ранното балканско кино като единен културен и художествен феномен

Книгата на Ана Гъргич Early Cinema, Modernity and Visual Culture. The Imaginary of the Balkans (Amsterdam University Press, 2022)  е първи опит да се представи ранното кино на Балканите в цялото му многообразие и сложност – не като паралелно съществуване на отделни национални прото кинематографии, а като единен феномен, резултат на поредица от исторически, социални, културни и художествени фактори.

more →
film and society

Нови находки в стари вестници

Хроникално-документалният филм „Атентатът в „Света Неделя” (1925) е несъмнено една от най-ярките творби, създадена в периода 1920–1940. Продължаващите проучвания извадиха на бял свят находки, които не променят драматично известното за филма, но обогатяват познанието за него.

more →
FILM AND OTHER ARTS

Acting in the Early Bulgarian Cinema

The text discusses the problem of studying acting in early Bulgarian cinema. Emphasis is placed on the need to put into consideration the aesthetic, psychological, socio-cultural and political aspects of the dynamics of the interaction between the actor-creator and society, which determine the stages in the development of acting in Bulgarian cinema, specific methods of work, approach to the role, work with the director, public perception of images, the formation of the actor's screen image, innovation, etc., in the context of the overall development of the arts in Europe and the complex political, social and cultural situation in Bulgaria between the two world wars. 

more →

Events

Няма публикации все още

library

 • all
 • film and society
 • Film and Audience
 • FILM INDUSTRY
 • FILM CRITICISM
 • FILM AND OTHER ARTS
all
 • all
 • film and society
 • Film and Audience
 • FILM INDUSTRY
 • FILM CRITICISM
 • FILM AND OTHER ARTS

Книга на Ана Гъргич за най-ранното кино на Балканите

Книгата на Ана Гъргич Early Cinema, Modernity and Visual Culture. The Imaginary of the Balkans (Amsterdam University Press, 2022) е първи опит да се представи ранното кино на Балканите в цялото му многообразие и сложност – не като паралелно съществуване на отделни национални прото кинематографии, а като единен феномен, резултат на поредица от исторически, социални, културни и художествени фактори.

more →
FILM AND OTHER ARTS

The Concept of Cross-points in the Contemporary Arts Histories Research

The main focus of attention are the problems that the researchers of art history in Bulgaria in the 20th century meet. The idea of searching for cross-points of different elements and trends in various arts – theatre, cinema, literature, fine arts, music is discussed. The text was first published in the book “Rethinking History of Arts in the 20th Century”, Sofia, Institute of Art Studies – BAS, 2015, pp. 21-39.

more →
Film and AudienceFILM CRITICISM

Спорът между „Нашето кино“ и „Кинозвезда“/“Киновестник“

В историята на българската журналистика има десетки, ако не и стотици примери за блестящи полемики. Специализираната кинопериодика дава своя принос и в това специфично поле за изява, чрез един непопулярен, но много любопитен спор. Става въпрос за разразилото се съперничество между смятаното от българската киноистория за най-авторитетно издание от този период – Нашето кино (1924-1936) и Киновестник (1924-1925), който през 1925 се слива с Кинозвезда (1920-1929). Публикацията на д-р Росен Спасов е поместена за първи път в сп. ,,АРТизанин'', бр. 2/2017.

more →

БЛОГ