Навигация

За проекта

Научно-изследователският проект „Кинокултура, изкуства и национални образи в България“ (КИНО.БГ) е цялостно системно изследване, насочено към създаването на значителен обем нови знания. То има за цел изграждането на методологически модел за изучаване и осмисляне на мястото на българското кино в националната култура, обществените процеси и взаимодействието между различните изкуства. Научната цел на проекта е извършването на системно фундаментално изследване на процесите, при които в двете десетилетия след края на Първата световна война филмовата култура придобива онази характерна значимост за българското общество на границата между популярното и високохудожественото.  Акцент се поставя не толкова върху спецификата, а върху възможностите за диалог и синтез на художествените езици (кино, театър, литература, изобразително изкуство). Ще бъдат разгледани специфичните за епохата проблеми за преводимостта от един художествен език на друг: от театрален, литературен или пластически – на кинематографичен.  Важна цел е проследяването на процеса на професионализация на творческите и технически кадри, заети във филмопроизводството, а и в останалите кинодейности.

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) със съдействието на Министерството на образованието и науката осигурява финансова подкрепа за осъществяването на научни изследвания на световно ниво и развитие на научен капацитет в Република България. Целта на „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ е да насърчи получаване на високи научни постижения, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Екип

Александър Донев

доц. д-р
Завършва НАТФИЗ (тогава ВИТИЗ) през 1988. Работил е като редактор в списание „Кино“, управител на издателство „Народна култура, мениджър на киносалони, разпространител и продуцент. Има многобройни публикации като кинокритик от 1984 до днес. Доцент в Института за изследване на изкуствата при БАН и преподавател в НАТФИЗ. Автор на книгите „Помощ от публиката“ (2018), „Независимите в киното“ (2019) и „Картографиране на филмовата неопитоменост“ (2021).

alexanderdonev@gmail.com

Петър Кърджилов

доктор на изкуствоведските науки
Завършва ВИТИЗ/НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” (1980), асоцииран член на сектор „Екранни изкуства” към Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор на над 3000 журналистически материала, на над 150 научни публикации (някои от които са преведени на английски, китайски, сръбски, румънски и македонски), на 24 книги, 12 от които са посветени на историята на българското кино, сред които: „Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)” (2016) и „Загадките и времената на „Българан е галант” (2017) и двете публикувани от Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, „Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912–1918)” (2018, Македонски научен институт), „The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans” (2020, в 2 тома) – издание на „Cambridge Scholars Publishing”. Най- новата му книга излезе в края на 2022 – „Летопис на нямото кино в София (1896 -1933), написана в съавтроство с Ирина Китова и Зорница Кръстева. През 2020 е награден от Министерството на културата с почетния знак „Златен век” (с огърлие) за „постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на културата”.

Росен Спасов

доктор
Росен Спасов е роден през 1987 в София, България. През 2017 защитава докторска
дисертация по специалността ,Кинознание, киноизкуство и телевизия‘‘ в Института за
изследване на изкуствата (БАН), на който е асоцииран член. Активно пише оперативна
филмова критика в редица печатни и онлайн медии. Автор е на книгата ,,Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвкателства пред кинокритиката в България (1989-2021)‘‘. В момента е филмов експерт в Българската национална филмотека, където реализира различни проекти и събития. Член е на ФИПРЕССИ, СБФД и СБЖ. Също така продуцира и режисира документални филми.

Йоана Спасова-Дикова

проф. д-р
Професор, д-р, директор на Института за изследване на изкуствата – БАН. Нейните научноизследователски интереси са насочени към различни перформативни и културни практики от миналото и настоящето. Публикациите ѝ включват няколко монографии, както и множество студии и статии за перформативни изкуства и култура в специализирани енциклопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Тя два пъти е носител на наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България за най-добър критически текст. Преподава в няколко български и чуждестранни университета. Ръководител и координатор е на научни проекти в страната и чужбина.

Андроника Мàртонова

проф. д-р
Професор д-р Андроника Мàртонова е киновед, изследовател и университетски преподавател. Заместник-директор на Института за изследване на изкуствата – БАН. Научните ѝ интереси са насочени към междукултурния диалог в полето на екранните изкуства, с особен фокус върху българските киноархиви. Специалист по азиатско кино. Автор е на две монографии и множество студии и статии в специализираната и академична периодика у нас и в чужбина. Носител на наградите: „Проф. Марин Дринов“ – БАН, приз на СБФД и Съюз на учените, както и „Ikuo Hirayama Centre“ – Япония. Член на Гилдия Кинокритика към СБФД, FIPRESCI и NETPACK.

Боян Ценев

докторант
Боян Ценев е докторант в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, където води упражнения по Филмов анализ. Бакалавър по „Екранни изследвания и журналистика”. Магистър по „Мениджмънт в екранните изкуства”. Работи като филмов експерт в Българска национална филмотека. Член на СБФД.

Партньори и връзки


Българска национална
филмотека


ДА „Архиви“


НАТФИЗ


НФЦ

Контакти

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
адрес: София 1504, ул. Кракра 21
тел: +3592944 24 14; +3592489 03 57; +3592489 03 58
факс: +3592943 30 92
е-mail: office@artstudies.bg