Библиотека

Съдбата на хроникално-документалния филм „Атентатът в „Света Неделя” (1925)

В летописа на българското кино от немия период фигурират три хроникално-документални творби, които с право могат да бъдат наречени „филми легенди”. Заглавията им са „Балканската война” (1912–1913), „Деветоюнският преврат в България” (1923) и „Атентатът в „Света Неделя” (1925). Въпреки популярността на отделни техни кадри сред широката аудитория, тези ленти дълги години оставаха извън полезрението на родната киноисториография. Горчивото заключение важи в най-голяма степен за „Атентатът в „Света Неделя”.

Текстът е публикуван за първи път във Военноисторически сборник, г. LXXXVIII, № 1, 2015, с. 117–150.

Петър Кърджилов

Петър Кърджилов

Завършва ВИТИЗ/НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” (1980), асоцииран член на сектор „Екранни изкуства” към Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор на над 3000 журналистически материала, на 135 научни публикации (някои от които са преведени на английски, китайски, сръбски, румънски и македонски), на 23 книги, 11 от които са посветени на историята на българското кино, сред които: „Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)” (2016) и „Загадките и времената на „Българан е галант” (2017) и двете публикувани от Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, „Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912–1918)” (2018, Македонски научен институт). Най-новата му книга „The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans” (2020, в 2 тома) е издание на „Cambridge Scholars Publishing”. През 2020 е награден от Министерството на културата с почетния знак „Златен век” (с огърлие) за „постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на културата”.