Библиотека

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ С КИНОКАМЕРА: ЗАГАДЪЧНИТЕ ЛЮБА И НИКОЛА КУТИНЧЕВИ

Студията представя историята и богатия личен архив на Люба Кутинчева, пребивавала многократно в Азия през 1920-те и 1930-те години. Сред различните свидетелства за нейните пътешествия са и първите филмови ленти, заснети от българин в тази част на света. (опис на снимката: ДА - София, ф.1328к, оп.1, а.е.18, л.37)
Студията представя историята и богатия личен архив на Люба Кутинчева, пребивавала многократно в Азия през 1920-те и 1930-те години. Сред различните свидетелства за нейните пътешествия са и първите филмови ленти, заснети от българин в тази част на света. (опис на снимката: ДА - София, ф.1328к, оп.1, а.е.18, л.37)
Андроника Мàртонова

Андроника Мàртонова

Доц. д-р Андроника Мàртонова е киновед, изследовател и университетски преподавател. Ръководител на Сектор Екранни изкуства в Институт за изследване на изкуствата – БАН. Научните ѝ интереси са насочени към междукултурния диалог в полето на екранните изкуства, с особен фокус върху българските киноархиви. Специалист по азиатско кино. Автор е на две монографии и множество студии и статии в специализираната и академична периодика у нас и в чужбина. Носител на наградите: „Проф. Марин Дринов“ – БАН, приз на СБФД и Съюз на учените, както и „Ikuo Hirayama Centre“ – Япония. Член на Гилдия Кинокритика към СБФД, FIPRESCI и NETPACK.