Библиотека

Концепцията за пресечните точки в съвременното историческо изследване на изкуствата

Основен фокус на внимание са проблемите пред изследователите на историята на изкуствата в България през ХХ век. Обсъжда се идеята за търсене на полета на пресичане на разнообразни елементи и тенденции в различните изкуства – театър, кино, литература, изобразителни изкуства, музика. Студията за първи път е публикувана в сборника „Преосмисляйки историята на изкуствата през ХХ век“, С., Институт за изследване изкуствата – БАН, 2015, с. 23–45.
Основен фокус на внимание са проблемите пред изследователите на историята на изкуствата в България през ХХ век. Обсъжда се идеята за търсене на полета на пресичане на разнообразни елементи и тенденции в различните изкуства – театър, кино, литература, изобразителни изкуства, музика. Студията за първи път е публикувана в сборника „Преосмисляйки историята на изкуствата през ХХ век“, С., Институт за изследване изкуствата – БАН, 2015, с. 23–45.
Йоана Спасова-Дикова

Йоана Спасова-Дикова

Професор в Институт за изследване на изкуствата – БАН. Нейните научноизследователски интереси са насочени към различни перформативни и културни практики от миналото и настоящето. Публикациите ѝ включват няколко монографии, както и множество студии и статии за перформативни изкуства и култура в специализирани енциклопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Тя два пъти е носител на наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България за най-добър критически текст. Преподава в няколко български и чуждестранни университета. Ръководител и координатор е на научни проекти в страната и чужбина.