Навигация

Project

The research project "Film Culture, Arts and National Images in Bulgaria" (KINO.BG) is a comprehensive systematic study aimed at generating a significant amount of new knowledge. It aims to build a methodological model for studying and understanding the significance of the place of Bulgarian cinema in national culture, social processes and the interaction between different arts. The scientific aim of the project is to carry out a systematic fundamental study of the processes by which, in the two decades after the end of the First World War, film culture acquired that characteristic importance for Bulgarian society on the border between the popular and the highly artistic.  Emphasis is placed not so much on the specificity, but on the possibilities of dialogue and synthesis of different art languages (cinema, theatre, literature, fine arts). An important goal is to trace the process of professionalization of the creative and technical staff employed in film production and in other film related activities.

The Bulgarian National Science Fund (BNSF) with the assistance of the Ministry of Education and Science, provides financial support for world-class research and scientific capacity development in the Republic of Bulgaria. The aim of the "Funding Competition for Fundamental Research - 2021" is to promote scientific excellence linked to the current societal challenges identified in the National Strategy for the Development of Scientific Research in the Republic of Bulgaria 2017-2030.

Team

Alexander Donev

PhD, Ass. Prof.
Graduated from NATFA (then VITIZ) in 1988. He has worked as an editor in the magazine "Kino", manager of the publishing house "Narodna Kultura", manager of cinema theatres, distributor and producer. He has numerous publications as a film critic from 1984 to the present. Associate professor at the Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences and lecturer at NATFA. He is the author of Ask the Audience (2018), The Film Independents. From Edisson to Netflix (2019) and Mapping the Film Untamedness (2021).

alexanderdonev@gmail.com

Peter Kardjilov

Doctor of Sciences (DSc)
Завършва ВИТИЗ/НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” (1980), асоцииран член на сектор „Екранни изкуства” към Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор на над 3000 журналистически материала, на над 150 научни публикации (някои от които са преведени на английски, китайски, сръбски, румънски и македонски), на 24 книги, 12 от които са посветени на историята на българското кино, сред които: „Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915)” (2016) и „Загадките и времената на „Българан е галант” (2017) и двете публикувани от Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, „Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912–1918)” (2018, Македонски научен институт), „The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans” (2020, в 2 тома) – издание на „Cambridge Scholars Publishing”. Най- новата му книга излезе в края на 2022 – „Летопис на нямото кино в София (1896 -1933), написана в съавтроство с Ирина Китова и Зорница Кръстева. През 2020 е награден от Министерството на културата с почетния знак „Златен век” (с огърлие) за „постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на културата”.

Rosen Spasov

доктор
Росен Спасов е роден през 1987 в София, България. През 2017 защитава докторска
дисертация по специалността ,Кинознание, киноизкуство и телевизия‘‘ в Института за
изследване на изкуствата (БАН), на който е асоцииран член. Активно пише оперативна
филмова критика в редица печатни и онлайн медии. Автор е на книгата ,,Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвкателства пред кинокритиката в България (1989-2021)‘‘. В момента е филмов експерт в Българската национална филмотека, където реализира различни проекти и събития. Член е на ФИПРЕССИ, СБФД и СБЖ. Също така продуцира и режисира документални филми.

Joanna Spassova-Dikova

PhD, Prof.
Професор, д-р, директор на Института за изследване на изкуствата – БАН. Нейните научноизследователски интереси са насочени към различни перформативни и културни практики от миналото и настоящето. Публикациите ѝ включват няколко монографии, както и множество студии и статии за перформативни изкуства и култура в специализирани енциклопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Тя два пъти е носител на наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България за най-добър критически текст. Преподава в няколко български и чуждестранни университета. Ръководител и координатор е на научни проекти в страната и чужбина.

Andronika Màrtonova

PhD, Prof.
Професор д-р Андроника Мàртонова е киновед, изследовател и университетски преподавател. Заместник-директор на Института за изследване на изкуствата – БАН. Научните ѝ интереси са насочени към междукултурния диалог в полето на екранните изкуства, с особен фокус върху българските киноархиви. Специалист по азиатско кино. Автор е на две монографии и множество студии и статии в специализираната и академична периодика у нас и в чужбина. Носител на наградите: „Проф. Марин Дринов“ – БАН, приз на СБФД и Съюз на учените, както и „Ikuo Hirayama Centre“ – Япония. Член на Гилдия Кинокритика към СБФД, FIPRESCI и NETPACK.

Boyan Tzenev

PhD student
Boyan Tzenev is a PhD student at the National Academy of Theatre and Film Arts “Krastyo Sarafov”, where he assists in Film analysis classes. He holds a bachelor’s degree in “Screen Research and Journalism” and a master’s degree in “Management of Screen Arts. He works as a film expert at the Bulgarian National Film Archive. Member of UBFM (Union of Bulgarian Film Makers).

Partners and Links


Bulgarian National
Film Archive


Archives State Agency


NATFA


National Film Center

Contacts

Administrative Building
Address: Sofia, BG-1504 Krakra Str. 21
phone: +3592944 24 14; +3592489 03 57; +3592489 03 58
fax +3592943 30 92
е-mail: office@artstudies.bg