Блог

Филмът ,,След пожара над Русия‘‘ (1929, реж. Борис Грежов) – съхранените до днес филмови материали

Постер на филма. Снимка: БНФ

Премиерата на филма е на 23. 09. 1929 в кино ,,Одеон‘‘[1] (Да не се бърка със сегашното филмотечно кино ,,Одеон‘‘, намиращо се на бул. ,,Патриарх Евтимий‘‘ № 1, което е кръстено на споменатото кино ,,Одеон‘‘, открито през 1910, намирало се на ул. ,,Цар Симеон‘‘ № 64 и чиято сграда е разрушена от бомбардировките над София по време на Втората световна война).

Популярна теза е, че голяма част от българските филми, създадени през 20-те и 30-те, особено тези на Васил Гендов, също са жертва на бомбардировките над София. Не е такъв случаят със ,,След пожара над Русия‘‘. Според филмовия фонд на БНФ, а и според изследователите на периода, няма данни за изгубени елементи или части от филма. До нас достигат пълните 60 минути, прожектирани на премиерата в ,,Одеон‘‘. Те се съхраняват в Българската национална филмотека върху общо 5 копия – 1 дуб. негатив, 1 дуб. позитив и 3 позитива. Състоят се от 7 части х 300 м и най-вероятно са копирани от нитратните копия на филма.

В документалното досие на Борис Грежов съхранявано в отдел ,,Документация‘‘ на БНФ има запазени извадки от снимачната книга на филма. По време на нейното писане той все още се е казвал ,,Под земята‘‘, както е и заглавието на произведението на Панчо Михайлов, на което е базиран ,,След пожара над Русия‘‘.

,,След пожара над Русия“ е дигитализиран с теле кино в стандартна дефиниция и компресиран във формат .MP4. Бързам да успокоя всички скептици, че този така важен филм, едно от най-добрите постижения на българското нямо кино, и неговите носители са на сигурно, сухо и охладено място в колекциите на БНФ и търпеливо чакат своята съвременна дигитална реставрация.


[1] Кърджилов, Петър. Анотирана илюстрована филмография. Български игрални филми. Том 1/1915-1948, София, Държавно издателство ,,Д-р Петър Берон‘‘, 1987, с. 122

Росен Спасов

Росен Спасов

Росен Спасов е роден през 1987 в София, България. През 2017 защитава докторска дисертация по специалността ,Кинознание, киноизкуство и телевизия‘‘ в Института за изследване на изкуствата (БАН), на който е асоцииран член. Активно пише оперативна филмова критика в редица печатни и онлайн медии. Автор е на книгата ,,Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвкателства пред кинокритиката в България (1989-2021)‘‘. В момента е филмов експерт в Българската национална филмотека, където реализира различни проекти и събития. Член е на ФИПРЕССИ, СБФД и СБЖ. Също така продуцира и режисира документални филми.